Ubrukelig for Gud

Jeg har levd under fordømmelse. Gud har ikke dømt meg, men jeg har dømt meg selv, og tenkt at Jesus fortjener så mye bedre enn det jeg klarer å prestere. Men er det egentlig sant?

Les mer