4: Dåp i Den hellige ånd

Dåpen i Den hellige ånd gjør det mulig for oss å leve det kristne livet i sin fulle bredde. Ikke fordi vi skal framstå som «superkristne», men fordi Den hellige ånd gjør Jesus stor gjennom våre liv.

Les mer