Stikkord: tro

#88 | “Da jeg ba følte jeg at jeg sto og pratet til veggen, det var ingen opplevelse av respons” – Min trosreise | Med Kristin Espeland

Det er fortsatt litt tabu å snakke om tvil i menighetssammenheng. I hvertfall i menigheter der bekjennelsen er høy og lovsangen aldri er langt unna.
I dag snakker jeg med Kristin Espeland som over flere år hadde en troskrise hun var åpen om til de nærmeste rundt seg i menigheten. Hvordan var det å stå i tvil samtidig som store deler av vennekretsen var kristne, og mye av livet kretset rundt menighetsaktiviteter?
Katrine Kjøllesdal er også med i samtalen og setter ord på hvordan det var å være nær venn og tett på menigheten i denne prosessen.
Hvordan kan vi som søsken og menighet være der for de av oss som ikke er helt sikre i vår sak?

Les mer

Hvorfor blir noen ateister og andre kristne?

Mange sekulære hevder ofte at grunnen til at de ikke tror på Gud, er fornuften. For eksempel bruker Human-Etisk Forbund (en organisasjon som ikke fremmer gudstro) personer som hevder at “Human-Etisk Forbund står for rasjonell og kritisk tankegang som er viktigere enn noen gang.”  Er det slik at de som ikke tror på Gud gjør det fordi de er fornuftige, mens de som tror på Gud har sagt farvel til fornuften?

Les mer

Fem trospraksiser for neste generasjon kristne

Kristendommen har gått fra å være en stor del av majoritetskulturen, til å bli en minoritet med mindre innflytelse i samfunnet. Og i en kultur som preges av digitalt innhold som selvsikkert proklamerer sitt eget budskap, er vi nødt til å ruste neste generasjon disipler til å bli motstandsdyktige. Hvordan kan vi hjelpe de som vokser opp i dag til å finne sannheten, friheten og meningen med det å si ja til Jesus?

Les mer

Stor eller liten tro?

En ting som kan virke underlig er at Jesus snakket en hel del til disiplene om hvor lite tro de hadde. Samtidig var det disse samme disiplene han sendte for å forkynne Guds rike og helbrede syke. Har mengden tro egentlig noe å si, og hvor kommer den fra?

Les mer