Generasjon prestasjon

Vi lever midt i en prestasjonskultur. Det handler om å bli sett, hørt, lagt merke til, og helst skal vi være flinke i alt. De som lider mest under dette, er dagens ungdommer.

Les mer