Bruk tiden godt

All frihet handler i bunn og grunn om å gjøre det Gud ønsker vi skal gjøre. Det er det vi får tid og krefter fra ham til å gjøre.

Les mer