Sanser som senser Gud

Kroppen vår er en interessant greie. Jeg fascineres stadig vekk av hva den er i stand til å gjøre. Ikke bare sånne ekstreme ting, men helt hverdagslige ting som å lytte, se føle, smake og lukte.

Les mer