Kristen og feminist?

På ett område er Bibelen og feminismen enige: Et mannssjåvinistisk og kvinneundertrykkende samfunn går imot Bibelen og må tas et oppgjør med. Men flere andre områder i feminismen står i strid med Guds ord.

Les mer