Den moralistiske samaritan

Den beste måten å gjøre kristendom irrelevant på er å redusere den til moralisme. Skjerp deg! Vær flinkere! Folk i vår tid trenger ikke å gå i kirken for høre det. For det tyter ut overalt. 

Les mer