Gud hører bønn, griper inn og velsigner. Selv om vi ikke fortjener det. Det kalles nåde.