Til deg som avskriver deg selv

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Vi lever i nådens tidsalder. Vår verdi som mennesker kommer ikke fra hvor vellykkede eller flinke vi er.

De gode nyhetene om Jesu død og oppstandelse er tilgjengelig for alle som tar imot. Vi blir frelst av nåde, ved tro.

Det er nåde og tilgivelse å få dersom man faller i synd og kommer til Herren og bekjenner den. Bibelen er tydelig på dette:

Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. (1 Joh 1,9)

I dag er begrepet «billig nåde» blitt aktuelt i kristne kretser, et uttrykk som kom fra Dietrich Bonhoeffer. Uttrykket betyr at synd ikke blir tatt så alvorlig, fordi Gud er nådig uansett.

Les også: BeReal – en uretusjert disippel (Sara Bjerkaas)

Men det finnes også kristne som er kommet i den andre grøften.

Selv om de tror på evangeliet og at Jesus tilgir synd, så har de problemer med å ta det til seg. De er så skuffet over seg selv og det de har gjort, at de avskriver seg selv. Og de klarer ikke å tilgi seg selv.

Dette kan ha med skam å gjøre. Det er forskjell på skyld og skam:

Skyld handler om hva jeg har gjort. For eksempel at det jeg gjorde var mislykket, dumt eller feil.

Skam er dypere enn skyld. Det handler om hvem jeg er.

Men skam er dypere enn skyld. Det handler mer om hvem jeg er. Da tenker jeg at “jeg er mislykket”, eller at “jeg er dum”. Gir man rom for de tankene og følelsene som ligger bak skammen, reduserer man sin egenverdi og identiteten vår forvitrer.

Hvor verdifulle er vi egentlig?

I Salme 49,8-9 står det:

Ingen kan kjøpe fri en bror, ingen kan gi Gud løsepenger for ham. Det er kostbart å kjøpe livet hans fri, det må en oppgi for alltid.

Med andre ord: Vi er ubetalelige. Ingen pengesum svarer til verdien vi har i Guds øyne. Men av kjærlighet kjøpte Jesus oss fri.

Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene, det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. (1 Pet 1,18-19)

Det er Guds kjærlighet som gir oss verdi. Og den er ubetinget. Det betyr at den ikke er avhengig av hvor vellykkede, feilfrie eller flinke vi er.

Lytt til Bibelkvarteret: Tre ting Gud har kalt deg 

Hvordan kan vi erfare hans ubetingede kjærlighet dersom vi alltid lykkes?

Som foreldre elsker vi barna våre uavhengig av personlighet, oppførsel og evner.

Har vi avskrevet oss selv, bærer vi faktisk på løgntanker om oss selv.

Selv Jesus opplevde betingelsesløs kjærlighet. Etter at han ble døpt, før han hadde gjort noe som helst i tjenesten så sa Gud, hans Far, så alle hørte det: 

Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. (Matt 3,17)

Hvordan kommer vi ut av denne tilstanden?

Jesus sier at sannheten skal gjøre dere fri (Joh 8,32).

Har vi avskrevet oss selv, bærer vi faktisk på løgntanker om oss selv. Det høres drastisk ut, men siden Gud ikke har avskrevet oss, så kan ikke slike tanker være på linje med hans sannhet. Men djevelen ønsker å hindre oss i å være de menneskene Gud har skapt oss til å være, og hindre oss i å komme inn i alt det Gud har for oss.

Følelsene våre er ikke en stabil kilde til sannhet

Det er ofte en prosess. Det kan ta tid før vi tenker det som er sant, at sannheten blir ett med oss, fordi følelsene våre gjerne forteller oss noe annet. Men følelsene våre er ikke en stabil kilde til sannhet, så hvis de får definere identiteten vår, får vi større utfordringer i livet enn nødvendig.

Djevelen kalles Anklageren i Bibelen (Job 1,9), og plager oss med fordømmelse. Det er viktig å være våken for at slike angrep kan komme. Ta heller imot sannheten om at vi er rettferdige og uten skyld på grunn av det Jesus gjorde på korset. Guds Ord sier:

Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. (Rom 8,33-34)

Viktigst er kraften i korset, som er selve frelsesverket.

Jesus tok ikke bare vår synd og skyld på seg, men også skammen vår – både den selvforskyldte og den som er påført oss av andre. Jesu verk på korset er en kilde som er åpen for alle mennesker til alle tider. Og den går aldri tom.

Les også: Fire måter å reagere på motgang og prøvelser (Kjersti Wågø)