Fire sider ved å leve i lyset horisontal
Tienden er vårt gjensvar til Guds åndelige og materielle velsignelser

Tienden kan være vanskelig å forstå; mange oppfatter den som både lovisk og forbundet med Det gamle testamentet. Men, Bibelen gir oss mange gode grunner til å gi tilbake til Gud, også for disipler som lever i dag. Hvordan gir man tienden rett, og hvem bestemmer hva den skal brukes til?

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Det gamle testamentet gir oss åndelige prinsipper
  • Bibelske eksempler på tiende, før, under og etter loven
  • Hvor skal tienden?

Sentrale bibelvers i denne episoden

1 Mosebok 14,18-20

Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Gud, Den høyeste. Han velsignet ham og sa:
«Velsignet er Abram av Gud, Den høyeste,
han som brakte fram himmel og jord!

Velsignet er Gud, Den høyeste,
som har gitt dine motstandere i din hånd!»
Så ga Abram ham tiende av alt.

Hebreerne 7,1-3

Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for Gud, Den høyeste. Han kom og møtte Abraham og velsignet ham da Abraham vendte tilbake etter seieren over kongene, og Abraham ga ham tiende av alt. Han er for det første Melkisedek, navnet betyr «rettferdighetens konge», og dernest er han konge i Salem, det vil si fredens konge. Han er uten far og uten mor og har ingen ættetavle. Hans dager har ingen begynnelse, og livet hans tar ikke slutt. Slik er han lik Guds Sønn; han er og blir prest for alltid.

Matteus 23,23

Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven: rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres og det andre ikke forsømmes.

Malaki 3,8-12

Kan et menneske stjele fra Gud?
Dere stjeler fra meg, men sier:
«Hva er det vi har stjålet fra deg?» Tienden og offergaven!

Under forbannelse er dere,
dere stjeler fra meg,
hele folket!

Kom med hele tienden til forrådskammeret
så det finnes mat i mitt hus.
Prøv meg på denne måten,
sier Herren over hærskarene.
Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser
og øse ut over dere
velsignelse uten mål.

Dem som eter opp, skal jeg skremme bort fra dere,
så de ikke ødelegger åkerens grøde
og vinstokkene på marken ikke kaster frukten,
sier Herren over hærskarene.

Da skal alle folkeslag prise dere salige,
for dere har et ettertraktet land,
sier Herren over hærskarene.