Tro er Guds gave – gitt til oss ved Guds nåde.

Når Bibelen snakker om tro på Gud, er det alt annet enn ufornuftige tanker og følelser. Det er å bli så kjent med hvem Gud er og hva han har gjort at vi velger å stole på han.

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hvorfor er tro på Gud grunnleggende for alle kristne?
  • Er det forskjell på å være troende og religiøs?
  • Hvorfor kalles Abraham «far for alle troende»?
  • Hva er sammenhengen mellom tro og lydighet?
  • Hvilke utfordringer møter vi fra kulturen rundt oss som troende?
  • Hva er sammenhengen mellom tro og det vi sier?

Sitater fra episoden:

«Tro er dermed ikke noe vi produserer av oss selv. Den er en Guds gave – gitt til oss ved Guds nåde.»

«Tro er å være så sikker på det Gud har lovt, at selv om vi ikke ser det – satser vi hele livet vårt på at Gud gjør det Han har lovt.»

«Gjennom et langt liv vil troen vår få prøvd seg på mange ulike situasjoner. Både medgang og motgang vil komme i ulike porsjoner til ulike tider for alle sammen.»

Sentrale bibelvers i denne episoden

Rom 10,17
Troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.

Hebr 11,1-3
Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser.  For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige.

2 Kor 5,7
For vi vandrer i tro, uten å se.

Rom 1,5
Ved ham har jeg fått nåde og aposteloppdrag for at jeg skal føre mennesker av alle folkeslag til lydighet i tro, til ære for hans navn.

Luk 6,46-48
Hvorfor kaller dere meg ‘Herre, Herre!’ og gjør ikke det jeg sier? Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør det de sier, jeg skal vise dere hvem han ligner. Han ligner et menneske som skulle bygge et hus, og som gravde dypt og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke det, for det var godt bygd.

2 Kor 4,13
Vi har den samme troens Ånd som det står skrevet om: Jeg trodde, derfor talte jeg. Også vi tror, og derfor taler vi.

Denne serien ble opprinnelig produsert for FOLK Bibelskole i 2012. Noen av episodene kommer i ny versjon ved publisering på Sennep i 2018-2019.