Tro er på bygge på de forhåpningene Gud har gitt oss i ordet sitt

Tro er på bygge på de forhåpningene Gud har gitt oss i ordet sitt