Den som er trofast i smått, er også trofast i stort, sier Jesus. Bibelen viser oss tre områder i livene våre hvor denne trofastheten kommer til uttrykk.

I profeten Haggai sa Gud at han vil riste skattene ut av lommene på hele verden, slik at rikdommen kommer til Guds hus. For gullet og sølvet i verden tilhører Herren og huset Gud bygger skal overgå det første i herlighet (Hag 2,6-9).

Huset som nevnes er menigheten (Hebr 3,6). Guds vilje for oss er at vi skal være de beste forvaltere av verdens rikdom, slik at alle familier på jord kan få del i Guds velsignelser. Dette skjer først og fremst ved forkynnelsen av evangeliet og framgangen for Guds rike.

Ærlighet belønnes, trofasthet beriker.

Som Guds folk må vi altså forberede oss på ikke bare å forvalte inntekten fra vårt eget arbeid, men også verdens rikdom. I den anledning lærer Jesus oss at vi må vise trofasthet som forvaltere i de små tingene (Luk 16,10-12). Bare slik blir vi satt over større verdier. Jeg er overbevist om at denne trofastheten gjelder penger, selv om det også må vises på andre områder.

Les også: Penger – brukes eller forvaltes (Norleif Askeland)

En gang satt jeg hjemme hos en mann som ruset seg. Han hevdet at med amfetamin i kroppen ville han bli så klar i tankegangen at han enkelt ville bli i stand til å styre landets økonomi langt bedre enn finansministeren. På salongbordet foran ham lå to skriftlige varsel om utkastelse på grunn av manglende betaling av husleien. Det er fint å ha tro på seg selv, men det er ofte en fordel at andre har det også.

Trofasthet i små ting - tittelbilde

Bibelen viser oss tre områder vi må være trofaste på når det gjelder penger:

Det første er det som tilhører Herren: tienden. 10 % av det vi får inn gjennom vårt arbeid hører Herren til (se fotnote). Prinsippet med tienden handler om tro og kjærlighet. Hvem gir vi førsteplassen i livet? Har vi tillit til at Gud vil forsørge oss med alt vi trenger, eller setter vi vår lit til den usikre rikdommen?

Størrelsen på såkornet er ikke det viktigste, men troen det blir sådd med.

Det andre området er det som tilhører andre. Banklånet, husleien og andre forpliktelser vi selv har påtatt oss. Å forbruke det som egentlig tilhører andre er å stjele. Ærlighet belønnes, trofasthet beriker. Den som stjal skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med hendene (Ef 4,28).

Les også: Hva sier Bibelen om penger? (Terje Dahle).

Det tredje er det som tilhører oss. Selvsagt finnes det unntak, men de fleste har en normalsituasjon der tæring må settes etter næring, altså at forbruket må tilpasses det vi faktisk har. Uansett om vi midlertidig lever på studielån eller vi har godt betalte jobber. Styrer vi økonomien vår fornuftig ut fra det vi har vil det alltid være noe igjen til oss selv, både til mat og drikke, klær og transport, og til det vi trenger til øvrig forbruk.

Gullet og sølvet i verden tilhører Herren.

Men ikke alt som tilhører oss er er til eget forbruk. Det Gud gir oss er brød å spise (eget forbruk), og såkorn til å så (noe å gi, 2 Kor 9,10). Såkornet Gud har gitt deg, kan være stort eller lite. Ingen kan så noe de ikke har. Men alle kan så av det de har. Størrelsen på såkornet er ikke det viktigste, men troen det blir sådd med.

Men er det bare penger vi kan behandle som såkorn? Forrige sommer malte vi bygningene på et leirsted som tilhører menighetene i vårt område. Et malerfirma ville tatt flere hundre tusen for en slik jobb, som i tilfelle måtte finansieres av veldig mange menneskers såkorn over en lang periode. Men en liten gruppe mennesker gav noe av ferien sin og gjorde jobben på dugnad. Fellesskap, teamarbeid og gleden over å få til noe sammen er en velsignelse i seg selv. I tillegg kommer gleden over å ha gitt veldig mye i form av sparte summer, uten engang å åpne lommeboken. Vi må forstå mangfoldet i å gi, tenke ut fra Guds forvalterprinsipp og forstå sprengkraften i et lite såkorn.

Fotnote: Relevante bibelvers om tiende, se Matt 23,23; Luk 20,25; 1 Mos 14,19-20; 1 Mos 28,10-20; Mal 3,8-10.