Når jeg åpner meg for Bibelen...

Når jeg åpner meg for Bibelen…