Trygg nok til å tåle andres overbevisning

Trygg nok til å tåle andres overbevisning