Vi i Sennep ønsker å bli bedre på det vi driver med! Derfor trenger vi din hjelp!

I 2021 oppretter vi et redaksjonsråd som skal gi innspill til redaksjonen. Ris og ros – ærlige tilbakemeldinger på det vi gjør, og vurderinger av trender og tema vi bør ta opp. Og ikke minst – hvordan vi kan hjelpe neste generasjon kristne til å fronte evangeliet midt i en sekulær kultur.

Vi ser etter unge kristne mellom 20-30 år som heier på det vi gjør i Sennep, og som ønsker at det vi gjør skal ha så høy kvalitet og troverdighet som mulig.

 

Redaksjonsrådets formål

  • Gi innspill til redaksjonen på trender, tema eller problemstillinger Sennep bør fokusere på.

  • Gi ærlige tilbakemeldinger og evaluering på det som publiseres.

  • Gi innspill på hvordan evangeliet best kan uttrykkes i møte med tiden vi lever i, og hvordan etterfølgelsen av Jesus bør leves ut.

 

Organisering og struktur

  • Redaksjonsrådet består av 4-5 personer, hvorav en leder og en sekretær. Minimum to av hvert kjønn. Rådet skal være representative for målgruppa Sennep prøver å nå, og identifisere seg med det vi står for.

  • Redaktør deltar også i rådet.

  • Rådet vil tilstrebe å ha fysisk møte en gang i året, og webmøter 2-3 ganger årlig. De vil ha en egen Facebook-gruppe hvor alt stoff publiseres for interne tilbakemeldinger og spørsmål.

  • De oppnevnes for ett år om gangen, men leders engasjement kan forlenges.

  • Redaktør og rådets leder oppnevner rådet i fellesskap.

 
For spørsmål eller å sende søknad, send epost til redaktør Arne Olav Røe (arneolav@krinet.no).
Svarfrist: 27. november.