«Mer enn noen gang har jeg en sterk lengsel etter en dypere erfaring av Guds kraft.»
Rune Ørnes

 

Har du en lengsel etter at evangeliet forkynnes slik at Gud kan stadfeste det med tegn og under? Vi kan sammen rive himmelriket til oss og sørge for at det vi leser i Bibelen, faktisk også skjer i våre egne liv.

Jeg har levd mange år som kristen og opplevd tider preget av gjennombrudd og andre tider der det har skjedd lite. Jeg har sett mennesker møte Jesus og bli totalforandret, men jeg har også opplevd at folk kommer til en slags tro, men forandringen uteblir og etter en stund faller de fra og det hele ser ut som tilbakegang.

Til tross for enkelte slike erfaringer, ja kanskje akkurat på grunn av dette, har jeg mer enn noen gang en sterk lengsel etter en dypere erfaring av Guds kraft. Jeg har lyst til å forkynne evangeliet. Og jeg har lyst til at Gud selv skal virke med, og bekrefte forkynnelsen. Den samme lengselen regner jeg med ligger dypt nedfelt i alle disipler av Jesus.

Dessverre har mange hatt negative erfaringer med evangelisering. Det kan ha vært mange forsøk, med liten frukt. Håndspåleggelse og bønn, men med begrensede resultater. Hvis vi mister troen på at Guds kraft vil virke gjennom oss, kan det føre til at vi forkynner evangeliet på en teoretisk måte, eller i verste fall lar være å forkynne. Men det finnes en bedre vei.

Det er umulig å lese evangeliene eller Apostlenes gjerninger, uten å bli slått av kraftdimensjonen i historiene. Guds rike banet seg vei ved tydelig forkynnelse og sterke demonstrasjoner av Guds kraft. Som disipler av Jesus skulle dette være en del av vår daglige vandring. Jesus sa jo: “Disse tegn skal følge dem som tror.”

Derfor bør vi mate vår ånd og tanker med sannheten om Jesu tjeneste, apostlenes tjeneste og faktisk også den tjenesten som mange av våre søsken rundt om i verden har i dag. Jesus sa i Matteus 11: “Fra døperen Johannes´dager og like til nå trenger himmelriket seg fram, og de som trenger på, river det til seg.” Det er holdningen vi trenger å ha. Vi kan sammen rive himmelriket til oss og sørge for at det vi leser i Bibelen, faktisk også skjer i våre egne liv.

I denne lydserien på tre deler vil jeg først snakke om Jesu tjeneste. Hvorfor han kom og om den kraften han hadde med seg i ord og gjerning. I del to vil jeg snakke om hvordan de første disiplene kom inn i det samme kraftfulle livet. Og i den siste delen vil jeg se på vår tjeneste i dag. Vi ønsker at evangeliet skal være relevant, både i vår tid og vår kultur. Men kan vi også oppleve at “Herren selv virker med, og stadfester Ordet ved de tegn som følger?» Svaret på det er JA! Vi kan ikke slå oss til ro med mindre enn det.

Men la oss starte med å se på Jesu tjeneste.

Jesu dåp

Vi alle kjenner til historien om når Jesus ble døpt. Den hellige ånd kom over Han og det lød en stemme fra himmelen som sa: “Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.” Identiteten som sønn og erklæringen om Guds kjærlighet, fikk Jesus før han hadde gjort noen gjerninger i det hele tatt. Det samme startpunkt har vi! Vi tjener ikke for å gjøre oss fortjent til Guds gunst. Men startpunktet er at vi har Guds gunst. Derfor kan vi faktisk gjøre storverk.

Etter dåpen ledet Den hellige ånd Jesus ut i ødemarka. Han ble ført omkring i førti dager. Han fastet og han var fristet av djevelen. I konfrontasjon med fienden, altså mørkets makt, demonstrerte Jesus offervilje, lydighet og dedikasjon. Jesus ble fristet på alle måter, men sto gjennom ved hjelp av Guds ord. Så vendte han tilbake til Galilea. Jesus hadde stått djevelen imot og var nå klar for å sette mennesker fri fra Satans makt og innflytelse.

Jesus i synagogen

Jesus kom inn til Nasaret, byen han hadde vokst opp i. På Sabbaten tok han turen inn i synagogen, akkurat slik han alltid hadde gjort. Det hadde begynt å gå rykter om at noe ekstraordinært var på gang gjennom Josefs sønn, og spent rakte de bokrullen til Jesus.

Jesus lot blikket gli over den kjente forsamlingen. Alle de viktige personene i Nasaret var sannsynligvis på plass. Alle de som hadde en stemme av betydning. Jesus åpnet bokrullen og fant en tekst som vi kjenner som Jesaja 61 og han leste med trygg stemme:

“Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.”

Teksten var kjent stoff for tilhørerne og samtlige stirret spent på Jesus for å høre hvordan han ville kommentere teksten.

Jesus fortsatte helt enkelt: “I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.”

Litt av en proklamasjon!

Rett foran forsamlingen av kjentfolk, slo Jesus fast at denne eldgamle teksten var myntet på han.

Herrens Ånd var over Han, Jesus! Sønn av Josef og Maria!

Han, Jesus, var salvet til å forkynne et godt budskap for fattige!

Han var det som var sendt for at fanger skulle få frihet, helbredelser skulle skje og undertrykte bli satt fri.

Han var sendt for å rope ut et nådens år fra Herren.

Han var sendt som en frelser, en frigjører og utfrier!

Han var kommet for å gjøre ende på fiendens gjerninger.

Først fikk Jesus rosende omtale for det han hadde sagt. Men så profeterte Jesus at de ikke kom til å ta godt imot han, ettersom dette var hans hjemsted. Da endret tonen seg drastisk, og snart ble han jaget ut av byen og de forsøkte å styrte han utenfor en skrent. Men han gikk rett gjennom flokken og var deretter klar til å starte tjenesten. Den tjenesten som Jesaja hadde hadde profetert om og som Jesus akkurat hadde referert til.

Jesus var klar til å forkynne Guds rike! Og parallelt med forkynnelsen skulle det komme en mektig demonstrasjon.

Mennesker som på forskjellig vis var bundet av djevelen, ville bli satt i frihet.

Mennesker som var syke, ville bli friske, og de som var undertrykt av demoniske krefter, ville bli satt fri!

Jesus kom ikke med en selvhjelpspakke. En teori med fem punkt til frihet. Han gikk heller ikke i gang med en rekke forklaringsmodeller på hvorfor folk slet og hadde det vondt og la ansvaret for forandring over på dem. Nei, Jesus løste lenker der og da! Folk fikk erfare Jesu guddom. Skaperen selv kom dem i møte og gav dem gjenreisning! De fikk erfare frihet, helbredelse og frelse.

For hvert menneske Jesus kom i berøring med, mistet Satan territorium.

La oss lese Luk.4.31-44

Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by i Galilea. Han underviste dem på sabbaten, 32 og de var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet.  I synagogen var det en mann som hadde en ond og uren ånd. Han satte i å rope av all kraft: «Hva vil du oss, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er: Guds Hellige!» Men Jesus truet den og sa: «Ti stille og far ut av ham!» Den onde ånden rev mannen over ende midt iblant dem og fór ut av ham, men uten å skade ham. Alle ble forferdet, og de sa til hverandre: «Hva er dette for slags tale? Med makt og myndighet befaler han de urene åndene, og de farer ut.» Og ryktet om ham spredte seg overalt i omegnen. Jesus brøt opp fra synagogen og gikk hjem til Simon. Her lå Simons svigermor syk med høy feber, og de ba Jesus hjelpe henne. Han bøyde seg over henne og truet feberen, og den slapp henne. Straks sto hun opp og stelte for dem. Ved solnedgang kom alle til ham med sine syke, som hadde mange slags plager. Han la hendene på hver enkelt av dem og helbredet dem. Det fór også onde ånder ut av mange mens de skrek og ropte: «Du er Guds Sønn!» Men han truet dem og påla dem strengt å tie, for de visste at han var Messias. Da det var blitt dag, dro han ut til et øde sted. Folk ga seg til å lete etter ham, og da de kom dit han var, forsøkte de å holde ham igjen, så han ikke skulle gå fra dem. Men han sa til dem: «Også i de andre byene må jeg forkynne det gode budskapet om Guds rike. Det er det jeg er utsendt for.» Og han fortsatte å forkynne i synagogene i Judea.

Dette var altså det som skjedde rett etter Jesu proklamasjon i synagogen.

Han forkynte et kraftfullt budskap i Kapernaum, og folk var slått av undring.

En mann med en ond og uren ånd settes fri.

Han helbreder Simons svigermor som har høy feber. Og han taler til feberen. Noe som indikerer at det var en personlighet bak sykdommen. Det var antageligvis en ånd som stod bak.

Alle de syke ble helbredet, og onde ånder for ut av folk mens de skrek og ropte.

Så stakk han for seg selv, for å ha tid med Far. Og for å gjøre seg klar for de neste byene.

Og dette var bare fra en sekvens på 13 vers i et kapittel i et av de fire evangeliene. Da Johannes skulle oppsummere sitt evangelium avsluttet han med; “Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives.”

Hvilke andre ting gjorde han da?

Jo, han reiste opp folk som var nedtynget av dårlig samvittighet og dårlig selvbilde. Gav dem ny verdighet og tro for å vende om å starte på nytt. Bare tenk på kvinnen ved brønnen, den kvinnen som var tatt i ekteskapsbrudd og ikke minst på Sakkeus.

Så helbredet han horder av mennesker som hadde vært syk over år. Løftet sykdommen av dem og gjenreiste dem til å leve livene slik de var ment å gjøre. Bare tenk på Bartimeus som fikk synet igjen, den lamme mannen ved Betesda-dammen og den typen som ble firt ned gjennom et hull i taket.

Også løste han demoniske lenker, slik at folk kunne komme ut i frihet og nytt liv. Bare tenk på den demonbesatte ved gravhulen, den kvinnen som hadde en sykdomsånd og hadde vært bundet av Satan i 18 år, eller den lille månesyke gutten som stadig havnet i ilden og vannet.

Peter beskrev dette senere med en god, oppsummerende sentning som vi finner i Apg 10,38:

“Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham”

Det kan vel ikke være tvil! Jesus kom for å sette mennesker i frihet! Der og da! Dette var den praktiske konsekvensen av at Guds rike var kommet nær!

I Lukas 11 kan vi lese at Jesus får kritikk og anklager knyttet til sin tjeneste. Det kom påstander om at han drev ut onde ånder ved hjelp av Beelsebul. Dette avviser Jesus enkelt og fortsetter med: “Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere.”

Guds rike banet seg vei gjennom Jesu tjeneste. Det skjedde ved Guds egen finger. Pappas finger! En sterk autoritetsfinger som satte ting på plass, helbredet, justerte, satte fri og gjenreiste mennesker. Guds rike og Guds finger!

Jesu squad

Det måtte være en formidabel opplevelse å være i Jesu sin Squad. Overalt han gikk ble mennesker forandret! I en fase var Jesus den største rockestjerna i hele Israel, til manges store fortvilelse. Å være en av hans disipler, måtte være helt fantastisk. “Å sole seg i glansen”, er et vanlig uttrykk. Dette var nok det disiplene opplevde. Mange beundrende og misunnelige blikk ble nok sendt dem, der de vandret i fortrolig samtale med selve mesteren.

Men selv den indre kjerne var nok også slått av Jesu gjerninger. De kunne nok aldri se for seg at de selv kunne gjøre det samme. Men i tiden før Jesus skulle dø, begynte han å åpenbare sin plan for dem. Han forteller om sin forestående død og han snakker om at han skal sende Talsmannen, Den hellige ånd.

Og når det handler om tjeneste, kommer Jesus med en sjokkerende uttalelse i Johannes kapittel 14,12-14:

“Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far. Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.”

At disiplene kunne ta del i oppdraget, burde ikke være overraskende for dem. De hadde jo tross alt blitt sendt ut i grupper og opplevd at sykdommer ble helbredet og at åndskrefter måtte vike. Men her sier Jesus rett ut at den som tror på han, skal gjøre samme gjerninger. Ja faktisk større gjerninger!

Jeg lurer på om disiplene var i stand til å ta inn slike uttalelser, eller om det bare gikk inn ene øret og ut gjennom det andre. Aller helst regner jeg med at de trivdes best i glansen fra Jesus. At de selv kunne spille andrefiolin, mens Jesus åpenbarte Guds plan og Guds kraft for verden.

Men Jesus hadde en annen plan. Han planla en rekrutteringsaksjon, der han skulle kalle, istandsette og utruste et folk som skulle stå i de samme gjerningene. En etter en kalte han dem ved navn. Gruppen ble sammensatt med ulike gaver og ulik utrustning. En dag skulle denne gruppa ta oppdraget videre. I samme Ånd, samme retning og samme kraft som han selv. Men dette er temaet for del 2 av denne lydserien. I del 3 vil jeg se mer på hvilke konsekvenser dette bør ha for oss som vil være Jesu disipler i dag.

Serien "Vekkelsen starter i deg" av Rune Ørnes handler om å ta tilbake det enkle og kraftfulle evangeliet Jesus forkynte. En klar forkynnelse som Gud kan stadfeste med tegn og under. Her er de tre episodene:

  1. Del 1 (publisert 7.8.2019)
  2. Del 2 (publisert 15.8.2019)
  3. Del 3 (publisert 21.8.2019)

Undervisningen er tilrettelagt for Sennep våren 2019, og er basert på bibelhalvtimene på Lys og Salt 2018 ved Rune Ørnes. Her er opptakene fra den konferansen:

  1. Bibelhalvtime Lys og Salt 2018, del 1, onsdag 18. juli.
  2. Bibelhalvtime Lys og Salt 2018, del 2, torsdag 19. juli.
  3. Bibelhalvtime Lys og Salt 2018, del 3, fredag 20. juli.