«Gud ønsker å bryte lenker i Norge nå i vår tid.»
Rune Ørnes

 

Er du nødt til å være godt likt for å kunne snakke om Gud med noen? Jesus har faktisk gitt oss myndighet til å sette mennesker i frihet ved evangeliet. Jeg håper vi tør å ta stegene ut i dette med nøkternhet og sunnhet, sier Rune Ørnes i del 2 av denne serien.

Det er umulig å lese evangeliene eller Apostlenes gjerninger, uten å bli slått av kraftdimensjonen i historiene. Guds rike banet seg vei ved tydelig forkynnelse og sterke demonstrasjoner av Guds kraft. Som disipler av Jesus, skulle dette være en del av vår daglige vandring. Jesus sa jo: “Disse tegn skal følge dem som tror.”

Rekruttering

Samtidig som Jesus fortsatte tjenesten sin, startet han en imponerende rekruttering. Snart var 12 menn på plass og i kapittel 9 kan vi lese hvordan han første gang sendte dem ut på egen hånd.

Han kalte dem sammen og gav dem myndighet over alle onde ånder og makt til å helbrede syke. Så sa han at de ikke skulle ta noe med seg. Det var jo utrolig essensielt, dette med kraft i møte med åndskrefter og sykdom. Men hvorfor poengterte han at de ikke skulle ta noe med seg? Ville det vært en utfordring, dersom de hadde med seg en koffert med toalettmappe, ekstra klær og penger til mat.

Hva var poenget til Jesus? Var det kun det at de skulle erfare at Jesus ville ta vare på dem og dekke alle deres behov?

Ja, det var det nok. Men jeg tror også det var fordi at de ikke skulle ha noe annet å tilby enn Jesus. De hadde ingen penger. De hadde ingen ekstra kappe. Ingen sårsalve, paracet eller hostesaft. De hadde bare Jesus å by på!
Ryggmargsrefleksen hos oss er å dekke behov med våre menneskelige ressurser. Men når det ikke er et alternativ, blir vi tvunget til å sette vår lit til det usynlige. Til en inngripen fra Gud.

Det virket nesten ikke som de hadde tilgang til profetisk gave eller kunnskapsord engang! De hadde kun proklamasjonen av Guds rike og makt over åndskrefter og sykdommer.

I møte med ufrelste leter jeg febrilsk etter alternative veier. Jeg vil gjerne starte med å “varme dem litt opp”, vise litt nestekjærlighet. Kanskje hjelpe dem med noe praktisk, spandere lunsj på en kafe. Demonstrere for en kul gjeng jeg er en del av. Vise dem at jeg er en skikkelig humorist, samtidig som jeg er like trivelig som en trønder. Og når det er på plass begynner jeg forsiktig å nærme meg temaet: “Gud”.

vekkelsen starter del 2 - sitatbilde

Problemet da er at da kan det ha gått dager, uker, måneder og år og hvis jeg skal bruke en evighet på relasjonsbyggingen, er det ikke sikkert jeg noen ganger kommer fram til formidlingen av Guds rike.

De utsendte disiplene hadde bare to enkle ting:

Proklamasjonen av riket, og demonstrasjonen av Guds makt.

Proklamasjonen av riket, og demonstrasjonen av Guds makt.

Hva var resultatet?

“Så dro de ut og gikk fra landsby til landsby og overalt forkynte de det gode budskapet og helbredet syke.” (Luk 9,6)

Nå var det plutselig tolv menn som satte mennesker fri fra fiendens velde.

Kapitlet etterpå sendte han ut på ny. Denne gangen 72. Frukten er den samme som først kom ved Jesu tjeneste og deretter ved de tolv.

Riket forkynnes, mennesker helbredes og demoner må fly.

Denne gangen kommer de glade tilbake, med den erfaringen med at onde ånder var lydige mot Jesu navn.

Da svarer Jesus blant annet: Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere.

Men så avslutter han med en viktig presisering: Gleden vår skal ligge i at vi selv har fått navnene våre skrevet inn i himmelen. Som jeg sa i forrige undervisning; Vi tjener ikke for å gjøre oss fortjent til Guds velsignelse. Men startpunktet er at vi har Guds velsignelse. Han er fornøyd med oss og navnene våre er skrevet inn i himmelen! Fremfor alt skal vi glede oss over det, også skal vi være lydige, trofaste i tjenesten ved å la andre møte himmelriket, her og nå.

Helt på tampen av tjenesten, etter sin død og oppstandelse ser vi at Jesus gi oppdraget videre!

Her er slik det er beskrevet i Markus 16,15-20

Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.» Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte.

Det er altså ikke første gang Jesus sender disiplene ut, men legg merke til følgende endringer: I misjonsbefalingen snakker Jesus om at de skulle forkynne evangeliet. Da han sendte ut de tolv, var det at de skulle proklamere Guds rike. Er det noe forskjell på det da? Ikke egentlig, men nå er Jesu død og oppstandelse et faktum, og evangeliet om Jesu forsoningsdød kan formidles med en helt annen tyngde. Nå formidles ikke bare frihet og helbredelse. Nå er det frihet, helbredelse, frelse og evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. (Joh 3,16)

I tillegg er det kommet inn et nytt element, sammenliknet med da Jesus sendte ut de 12 og de 72. De som tror forkynnelsen, skal bli døpt! Ikke til en proselyttdåp, der en går fra å være hedning til å bli jøde. Heller ikke til en omvendelsesdåp, slik som med Johannes. De som kommer til tro og omvendelse, skal bli døpt til Jesus Kristus. Til hans død og til hans oppstandelse!

Så oppdraget kan nå deles inn i tre elementer:

 • Forkynn evangeliet!
 • La Herren stadfeste forkynnelsen!
 • Døp dem som tror!

1) Vi må forkynne et klart budskap!

Hvis vi deler noe som er utvannet og dvaskt, har ikke Herren noe å stadfeste. Husk de siste versene i Markus: “Og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte.” Hvis det vi forkynner mangler salt og kraft, hvorfor skulle Herren bry seg om med å stadfeste?

Evangeliet skulle forkynnes! Og hva er det? Jo, ganske enkelt, hvis vi siterer Paulus i 1 Kor 15,3:

At Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og at han vist seg for Kefas og deretter for de tolv.

Vi må forkynne en levende Gud. Vi må forkynne synd og nåde. Vi må fortelle om rettferdiggjørelsen ved Jesu blod. Vi må tørre å snakke om en evig dom. Vi må faktisk være rede til å snakke om to utganger av livet. Hvorfor? Fordi det er dette som faktisk er de gode nyhetene, frelse og evig liv!

Etter at Den hellige ånd entret scenen på pinsedag, var det Peter som stod fram med en offentlig proklamasjon av evangeliet. Budskapet var klar tale om Korset og døden, om Guds makt, om oppstandelsen og Jesu Herrevelde. Og når budskapet berørte de som hørte på, var den videre oppfordringen fra Peter enkel. “Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.”

Det var tydelig tale! Tør vi være like klare? Hvis du sjekker evangeliene og Apostlenes gjerninger, vil du se at omvendelse var en soleklar del av budskapet, både for døperen Johannes, Jesus, Peter og Paulus.
Et evangelium uten omvendelse fra synd, er et halvt budskap. Hvorfor skulle Gud bry seg om å stadfeste noe slikt?

2) La Herren stadfeste forkynnelsen!

For det første så må altså Forkynnelsen vår være sunn og klar. Dernest må vi gi Herren selv en anledning til å demonstrere sin kraft. Hvis ikke, vil vi tale kun til folks intellekt.

Etter pinsedag var det tusenvis av mennesker som tok imot evangeliet. Veldig ofte var det en demonstrasjon av Guds makt som åpnet opp hjertene for forkynnelsen. Ordet og Ånden gikk hånd i hånd og folk fikk både høre og erfare Jesus egne ord: “Meg er gitt all makt”

En av de første dagene var Peter og Johannes på tur til templet til ettermiddagsbønn. Der møtte de en tigger som ville ha en gave. Peters svar var enkelt: “Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, vil jeg gi deg. I Jesu Kristi nasareerens navn: Reis deg og gå!”

Miraklet var et faktum. Den lamme mannen som var et kjent syn for alle i området, spratt opp. Han stod, gikk, sprang og lovpriste Gud. Folk var sjokkerte og de stimlet sammen. Igjen fikk Peter anledning til å proklamere evangeliet. Og igjen gav han klare ord for pengene: Han sa blant annet: “Angre derfor og vend om, så syndene dere blir strøket ut.”

I Apg 8 kan vi lese om hvordan Filip forkynte Ordet i Samaria. Det står; “Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Filip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik og mange lamme og halte ble helbredet. Det ble stor glede der i byen.”

Igjen ser vi hvordan Gud selv entrer scenen med tegn og under. Åndskrefter måtte slippe og lamme og halte ble helbredet. Det gode budskapet om Jesus ble stadfestet av tegn som fulgte, og mange mennesker fant frelse og gjenreisning.

Gud ønsker å bryte lenker, til og med i Norge nå i vår tid. Han vil demonstrere sin makt og sin kjærlighet. Og han har tenkt å bruke deg! Ikke fordi du har gjort deg fortjent til det. Ikke for at du er den største tros-kjempen, den mest ydmyke tjeneren eller har det mest imponerende bønnelivet. Han vil bruke deg, fordi han bor i deg, og gjennom deg kan han nå ut til folk. Du er ikke i sentrum! Du er den som serverer! Husk det er kokken som lager maten, ikke kelneren!

Han vil bruke deg til å helbrede syke. Og han vil bruke deg til å konfrontere åndsmakter og kaste dem ut! Jesus kom for å sette mennesker i frihet. Den viktigste veien til det, er at folk får kjenne sannheten om Jesus. Men samtidig gir han oss makt til å sette folk i frihet, ved håndpåleggelse og proklamasjonen av Jesu navn! I Lukas 13.16 sier Jesus: “Her er en Abrahams datter som Satan har holdt bundet i hele atten år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat?”

Du kommer til å treffe mennesker som er lenket! Folk som har vært dypt inne i rus. Andre som har vært en del av det alternative miljøet, som etterhvert er blitt svært stort i landet vårt. Du kommer til å treffe folk som har vært satanister! For ikke å snakke om åndskrefter som kommer som en naturlig følge av å gli over til å bli en ateistisk og materialistisk nasjon. Jesus har gitt deg og meg makt til å sette mennesker i frihet og dette landet trenger det sårt. Jeg tror dette er en av de viktigste nøklene til gjennombrudd i nasjonen vår. Men hvem har tenkt å bevege seg inn i dette feltet? Og da med nøkternhet og sunnhet. Jeg håper du og jeg er av dem som tør å ta disse stegene.

3) Døp de som tror!

For det tredje må vi gjennomføre en bibelsk dåp. Dåp er ikke en post på programmet i et religiøst møte. Vi døper ikke menighetsbarn, bare fordi de er en del av et kristent miljø. Dåpen er kraftfull, men baseres på egen tro og omvendelse! Vi kan ikke gjennomføre dåp på en annen bakgrunn enn det.

Og dåpen må ikke nødvendigvis gjennomføres i et kirkebygg, med hele menigheten som tilskuere. Det viktige er at det er nok vann til å gjennomføre full neddykkelse. Også skal det gjøres av noen som er modne nok til å sjekke om tro og omvendelse er på plass, og samtidig ved bønn og håndspåleggelse sette mennesker i frihet og ikke minst sørge for at de kommer ut av dåpsvannet med en fylde av Den hellige ånd!

Etter hendelsene i Samaria, ble Filip ført ut i ødemarka. Der ledet Den hellige ånd han til Den etiopiske hoffmannen og Filip delte frimodig evangeliet om Jesus. Hoffmannen var overbevist og avbrøt plutselig Filip og sa: “Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt? Filip svarte: “Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje”. Så kom det førløsende svaret fra Hoffmannen: “Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.”

En utrolig sterk uttalelse med en utrolig klar bekjennelse!

Jesus betyr frelser, Kristus betyr den salvede, Han som er Herre! Hoffmannen erklærer: Jesus skal være min frelser og min Herre! Og ja, Han er Guds sønn.

På denne bekjennelsen ble hoffmannen døpt og vi kan lese at han fortsatte lykkelig på sin vei.

Dåpen er en begravelse av det gamle og en oppstandelse av det nye. Den baseres på på en sann tro på Kristus, omvendelse og ens egen bekjennelse. Hvis ikke, er det ikke dåp! Og denne dåpen til Kristus, er helt essensiell i oppdraget Jesus gav oss. Som Jesus selv sa det: “Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!”

De første disiplene var trofaste i:

 • For det første å formidle et klart og tydelig evangelium.
 • For det andre å la Herren selv stadfeste budskapet.
 • Og for det tredje gi folk en reell begravelse og oppstandelse med Jesus, ved dåp i vann og i Den hellige ånd.

Dette er felt som trenger pionerer i Norge i dag! Hvem vil være med på det? I del tre av lydundervisningen vil jeg snakke mer om hvordan jeg tror at vi som kristne i dag, sammen kan gå i den retningen.

Serien "Vekkelsen starter i deg" av Rune Ørnes handler om å ta tilbake det enkle og kraftfulle evangeliet Jesus forkynte. En klar forkynnelse som Gud kan stadfeste med tegn og under. Her er de tre episodene:

 1. Del 1 (publisert 7.8.2019)
 2. Del 2 (publisert 15.8.2019)
 3. Del 3 (publisert 21.8.2019)

Undervisningen er tilrettelagt for Sennep våren 2019, og er basert på bibelhalvtimene på Lys og Salt 2018 ved Rune Ørnes. Her er opptakene fra den konferansen:

 1. Bibelhalvtime Lys og Salt 2018, del 1, onsdag 18. juli.
 2. Bibelhalvtime Lys og Salt 2018, del 2, torsdag 19. juli.
 3. Bibelhalvtime Lys og Salt 2018, del 3, fredag 20. juli.