Vekkelsen vi lengter etter

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

I februar 2023 ble et morgenmøte blant studenter på et universitet til noe mye mer. Guds nærvær kom på en slik måte at møtet aldri tok slutt. I stedet ble dette universitetet i Asbury, Kentucky et sted der tusenvis dro for å møte Gud. Det skapte så mye kaos i trafikken i byen at det innføres restriksjoner for å dra dit. Til og med VG skrev om vekkelsen i positive ordelag.

Evangeliet om Jesus er relevant

Det som skjer i Asbury forteller en annen historie enn den som er vanlig i den vestlige verden. Statistikken forteller at i den vestlige verden forsvinner troen mer og mer. Tallene for engasjement i menigheter og tro på Gud er dalende både i USA og i Norge. 

Mange anser gudstro som irrelevant, og plasserer det på historiens skraphaug. Sekularismen vinner frem, og flertallet av politikerne går foran i toget som vil redusere innflytelsen til troende mennesker. Klassisk kristen tro og moral anses som en hindring for et godt og inkluderende samfunn.

Statistikken forteller at i den vestlige verden forsvinner troen mer og mer

Samtidig viser statistikken at den psykiske helsa til unge mennesker spesielt er i fritt fall. Mange opplever en økende meningsløshet, ensomhet og prestasjonsangst som ødelegger livskvaliteten.

Rapportene fra Asbury viser at vekkelsen er et svar for mange unge som opplever dårlig psykisk helse. Mennesker erfarer frihet og fred i møte med Jesus som bryter lenker, spesielt i forhold til angst, selvmordstanker og andre psykiske plager. 

Vekkelsen løfter fram kjernen i evangeliet: Jesu seier over synd og død, og vår respons til Ham i omvendelse og tro som skaper rettferdighet, fred og glede. Dette gir mange en ny start der de kan begynne på nytt i tro til Jesus.

Fått med deg Alvorspraten #53 – Vekkelse og edderkoppkverking? (Kjartan, Miriam og Jon)

Artikkelen i VG viser at vekkelse forandrer og gir liv til mennesker. De som står fram i intervjuet snakker om tilgivelse og frihet fra synd, erfaring av mening i livet og håp for framtiden.

Vekkelse skaper positiv samfunnsutvikling

Historisk sett har alltid sanne vekkelser ført mennesker tilbake til kjernen i evangeliet: Vi trenger å omvende oss til Gud, gi ham rett, bøye oss for ham og la han være Herre. Da har det alltid ført til bekjennelse av synd, forsoning, tilgivelse og glede. Personlige byrder legges av, og forsoningen som skjer skaper rettferdighet og fred.

Denne individuelle frigjøringen skaper positive ringvirkninger i hele samfunnet.

De to største vekkelsene i Norge – haugianervekkelsen og læstadiusvekkelsen – er eksempler på vekkelsenes viktige samfunnsmessige betydning. 

 Møtet med evangeliet ga folk kraft til å reise seg i en ny tro på framtiden…

Haugianismen skapte en fredelig folkebevegelse som førte mange ut av fattigdom, meningløshet og undertrykkelse. Læstadianismen var viktig for at samisk kultur ikke ble ødelagt av alkoholisme og assimilering inn i storsamfunnet – både i Finland, Sverige og Norge. Møtet med evangeliet ga folk kraft til å reise seg i en ny tro på framtiden, legge fra seg åket som brennevinet innebar og arbeide med verdighet. Barnedødelligheten sank drastisk etter at vekkelsen brøt løs (Fra 1860 og utover). Få vekkesler har hatt så stor effekt på levestandarden som Læstadianismen takket være den gode statistikken som den svenske sosialstyrelsen førte allerede på slutten av 1800 tallet.   

Gud forbereder sitt folk for vekkelse

Bibelen viser oss at Gud sender budbringere for å forberede sitt folk til det han skal gjøre (Mark 1,14-15).

En gang når Israel som Guds folk var på sitt sterkeste og feiret det nye templet i Jerusalem, forberedte Gud dem på at det vil komme tider der folk ville forlate ham. Da vil det bli vanskeligere tider utenfor Guds velsignelse. Men hvis Guds folk ydmyket seg, ba og søkte Gud og vendte seg til ham, ville Gud svare med å komme med sin nåde, legedom og nærvær (2 Krøn 7,14). 

Lytt til Sennep-podden: #74 – THE SEND i praksis – ti måneder senere – Med Marte og Gilles Gatete (Siri Schnell Juvik)

Vi lever i en tid der mange som leder Guds folk prøver å tilpasse seg kulturen og forkynner et budskap uten omvendelse. Bibelen blir tilpasset vår kultur framfor å la Bibelen være Guds forpliktende ord. Våre behov kommer i sentrum, og Jesus blir frelser uten å være Herre. Resultatet blir mye ord og aktivitet og lite kraft.

I stedet for å klage på andres frafall vil vi ta vare på hjertet vårt slik at vi lever ydmykt med gudsfrykt (Ord 4,23). Da kan vi være de som baner vei for Gud (Jes 57,14-15).

Vekkelse skaper skille

Når Gud kommer med sitt nærvær slik som det skjer i vekkelser, blir de fleste overrasket. Det er lett å bli profesjonelle kristne. Da er det mest forutsigbart, vi har passe distanse til budskapet og beholder kontrollen over eget liv. Jesus advarte oss mot å utvikle harde hjerter.

Når Gud kommer, ser vi oss selv i lys av Guds hellighet og storhet. Vi blir ransaket og avslørt i vårt indre, og vi bøyer oss for ham og ber om nåde.

Ikke alle gjenkjenner Gud når han er på ferde rundt oss. Tilhengere av Herodes og fariseerne gjenkjente ikke Gud i Jesus Kristus. De ble provosert og ville rydde ham av veien (Mark 8,15-18).

Ikke alle gjenkjenner Gud når han er på ferde rundt oss.

Herodes sine støttespillere var opptatt av makt og posisjon. De aksepterte vold og støttet romerne. Frykt var en sterk drivkraft i valgene de tok som da døperen Johannes ble drept (Matt 14,1-11).

Fariseerne var rettroende og opptatt av å følge boka. De var opptatt av om Jesus fulgte bokstaven i stedet for å ta imot budskapet hans. 

Et eksempel er da Jesus helbredet en mann med en vissen hånd på sabbaten (Mark 3,1-6). Jesus fastslo at sabbaten er til for mennesker, og ikke mennesket for sabbaten (Mark 2,27). Ved sin holdning plasserte fariseerne seg selv og sin makt i sentrum, og dermed overså de viktigheten av Guds barmhjertighet.

Lytt til Bibelkvarteret: Hvilke kilder har du i livet ditt? (Kjartan Ørnes)

Når Gud kommer, mister vi kontrollen. De som lever nært til Gud gjenkjenner ham, og vil ta imot det han gjør.

Bønn om vekkelse

Nøden vi ser både i vårt eget land og verden rundt oss former en bønn i Guds folk: 

Kom Herre Jesus Kristus! 

La ditt rike komme, la viljen din skje her på jord, slik som i himmelen (Matt 6,10).

Denne bønnen har Jesus selv lært oss å be. Derfor bes den av millioner hver dag. Og ropene når himmelen og berører Jesu hjerte.

Det vil komme mer.

Det vi har sett i Asbury er et eksempel på Guds respons til menneskers bønn, og det samme skjer mange steder i verden (med mindre vestlig mediadekning enn i USA). 

Det vil komme mer. Denne jorden tilhører Gud, og han vil ikke la verden bli ødelagt av menneskers stolthet og egoisme. 

Gud vil berge og frelse, og han bruker et folk som lever ydmykt og roper til Ham.