For noen skaper ordet evangelisering begeistring. De elsker å gå på gaten, forkynne evangeliet og be for syke. Men for andre skaper ordet frykt og dårlig samvittighet. «Jeg har prøvd og prøvd og det bare låser seg…»

Hvorfor er det slik? Hvorfor er det så mye kamp rundt evangelisering?

Evangelisering skal ikke være en prestasjon. Det handler om en relasjon med Jesus, høstens Herre. Hvis vi lar begrepet evangelisering ligge litt, kan vi heller se på noe det står mer om, nemlig menneskefisking.

Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. (Matt 4,19)

Disiplene som gikk sammen med Jesus hadde ulik personlighet og nådegaver, Men de hadde en ting felles: Når de fulgte Jesus lærte de gjennom det så og erfarte hva det betyr å være en menneskefisker.

vær deg selv-metoden sitatbilde

Å følge Jesus er å lære av måten han levde på. Gjennom bønn hadde han fellesskap med Far. Han var ledet og drevet av Den hellige ånd. Han forkynte, han helbredet, han tjente, Han gikk omkring og møtte mennesker. Han gav seg selv, først til far, så til mennesker.

Vær deg selv!

Dette er et liv i Den hellige ånd, et liv hvor vi hver dag starter med ham og det han har gjort for oss, og ber Den hellige ånd om å bruke oss slik han vil. Da blir den beste evangeliseringsmetoden det jeg kaller for «Vær deg selv-metoden».

Å følge Jesus på denne måten skaper stor frihet og rom for ulikhet.

Og vet du hvor den fungerer best? DER DU ER! Da er det likegyldig om det er på gaten, på trikken, på kjøpesenteret, på jobben eller i nabolaget. Vi kan se mennesker, få medfølelse for hvordan de har det, ta små initiativ som kan vokse til store mirakler, forkynne evangeliet, be for dem, arrangere møter, eller ha kampanjer.

Lytt til: Vekkelsen starter i deg (del 1) av Rune Ørnes

Å følge Jesus på denne måten skaper stor frihet og rom for ulikhet i måten vi berører og når ut med de gode nyhetene. Vi blir fri fra krav, plikt og dårlig samvittighet. Disse tingene får ikke holde oss tilbake. Vi unngår at mennesker blir frelsesobjekter vi vil vinne for vår egen del.

I stedet ser vi mennesker slik Jesus ser dem. Vi møter dem på deres reise i livet og får lov å gå sammen med dem. Vi bygger en relasjon med dem og lar dem erfare Jesu kjærlighet gjennom oss. Slik kan vi lede dem til et liv med Jesus Kristus som når inn i deres nettverk.

Lytt til: Sennep-podden #16 Dele verdens beste budskap (del 1) med Arne Skagen 

Da lever vi slik Lukas beskriver: «For menneskesønnen kom for å oppsøke og frelse det som var fortapt». Jesus søker de som er kommet bort, og han søker gjennom oss, fordi han vil frelse dem! (Luk 19,10)

La bønnen vår være: «Jesus, jeg vil følge deg i dag. La meg se, vise kjærlighet og ta initiativ…» Å følge Jesus tar alltid utgangspunkt i hvor du er. Han søker der vi er i hverdagsvandringen vår.

Å være der Jesus er

Jeg kan min apostoliske trosbekjennelse. Jeg er klar over at Jesus «sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd.» Samtidig sier Jesus at han er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Da har jeg en mistanke om at Jesus er å finne blant dem.

95% av alle som blir kristne blir det gjennom relasjoner med en eller flere kristne.

Altså er det dit jeg må gå (du trenger ikke gå langt, du er omgitt av dem). Hvis vi vil følge Jesus, må vi være der han er. Hver gang jeg er sammen med mennesker som er kommet bort fra Gud, kan jeg være sikker på at Jesus også er til stede.

Les også: Er du klar for gateevangelisering? (Rune Ørnes)

Jesu hverdag i Galilea illustrerer dette, han trakk mot de bortkomne. Og tollerne og synderne, altså samfunnets utstøtte, stortrives i hans selskap. De holdt seg nær til ham for å høre ham. Men fariseerne og de skriftlærde likte det ikke.

Fredens personer

Jeg har i lang tid hatt et fokus på å finne et fredens menneske (Matt 10,11-12; Luk 10,5-6). Altså noen som er åpen og positiv til meg og det jeg representerer, og jeg finner dem overalt. Jeg ber daglig om å møte mennesker på en måte som gjør at de ikke blir truet eller opplever press fra min side.

Bli kjent med menneskefiskeren i deg!

95% av alle som blir kristne blir det gjennom relasjoner med en eller flere kristne. Slike relasjoner bygges over tid. Tidsaspektet er ikke viktig, men jeg pleier å si at vi må vinne retten til å tale inn i deres liv.

Jeg har opplevd å lede mennesker gjennom til tro allerede i første samtale, men jeg har også bygget relasjon og vennskap over et titalls år før de tok imot Jesus. Å lede mennesker til Jesus er en prosess som kan ha ulik lengde.

Bli kjent med menneskefiskeren i deg, og gi deg til «vær deg selv-metoden» som vil skape tro og forventning i vandringen videre. Ikke tenk på sluttresultatet (det vil Jesus ta seg av), men ha fokus på det første steget som tar deg videre i høstarbeidet. Feire alle fremskritt, små og store, og be Den hellige ånd lede deg inn i nye hverdagssituasjoner hvor du kan få erfare gleden av å se mennesker bli berørt av Jesus kjærlighet og kraft gjennom deg.

(Teksten ble opprinnelig publisert i FOLK 1-2017)