Fire sider ved å leve i lyset horisontal
Stolthet er det største hinderet for visdom.

Bibelen snakker mye om visdom, og å «gå frem i visdom», både på personlige og formelle plan. Samtidig lever vi i et samfunn der vi møter mange ulik tankesett og ideologier, ofte forskjellig fra våre egne. Hva er egentlig visdom, og hvordan kommer det til nytte på disse områdene?

Se for deg at får en ny kollega. Vedkommende har på seg pride-skjerf og bærer preg av en frilynt livsstil. Du blir først litt skeptisk, men så går det et par uker og dere begynner å bli litt kjent. Personen åpner seg og det viser seg at det ligger en dyp lengsel etter Gud der. Personen hevder faktisk å tro på Jesus og på pride, på samme tid. Hvordan går du fram?

Eller, forestill deg at du har en nabo som provoserer deg. Hver fredag kveld er det høylytt festing som forstyrrer både husgruppen din og barna som skal sove. Du har prøvd å ta det opp, men han svarer bare med bannskap og frekkheter. Bibelen sier du skal tilstrebe fred med alle, men du har bare lyst til skjelle han ut. Hva gjør du?

Hva ville Jesus gjort?

Livet er fullt av berøringspunkter med andre mennesker, som gjerne har en annen ideologi, andre perspektiver og selvsagt sin egen personlighet. Som kristne representerer vi Jesus overalt hvor vi går. Mange bærer et armbånd som sier “What would Jesus do” eller “Hva ville Jesus gjort?” Og det er nettopp spørsmålet. Hva ville egentlig Jesus gjort i møte med de to casene her og alt annet som vi møter?

Bibelen snakker mye om visdom. Paulus oppmuntrer oss til å “gå fram med visdom”. Flere kapitler i Ordspråkene snakker om visdom og blant annet beskrives visdommen som et livets tre. Jakobs brev sier at dersom noen mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og da skal han få. Men hva er egentlig visdom? I kristen forståelse er visdom knyttet til Guds sannheter og Guds ord. Visdom er evnen til å forstå livet fra Guds perspektiv og være i stand til å sette det ut i praktisk liv. I Filipperbrevet 1.9-10 ber Paulus om at vår kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at vi kan forstå og avgjøre hva som er viktig. Visdommen viser oss hva som er riktig og viktig i møte med alle ulike situasjoner.

Tenker du om deg selv som en vis person? Har du funnet visdommen? Merker du det i relasjonene til de som er rundt deg? I valgene dine, hvordan livet ditt formes og den freden du har på innsiden?

Jesu visdom

Jesus hadde en unik evne til å behandle mennesker med visdom. Han valgte ord som trøstet, provoserte eller refset, alt etter hvem han snakket med. Disiplene undret seg sikkert, når de så hvordan han responderte. Bare tenkt på hvordan han æret barna og deres foreldre, da han løftet barna opp på fanget, brukte tid med dem og velsignet dem. Eller når han stoppet opp under et tre, der den mislikte tolleren Sakkeus satt. Ingen forventet at han ville dra hjem til en slik mann, men Jesus visste allerede navnet til Sakkeus, snakket vennlig med han og inviterte seg selv på besøk. Sakkeus ble møtt med vennlighet og visdom, og resultatet ble en forandret mann.

Hva da med de møtene Jesus hadde med kvinnen ved brønnen og den kvinnen som var grepet i ekteskapsbrudd? Jesu fremgangsmåte var bemerkelsesverdig. Han talte vise ord, som var full av innsikt, ånd og kraft. Og resultatene var fantastiske. Mennesker som var utstøtt og nedbrutt ble ikke møtt med fordømmelse, men gjenreisning. De fikk ikke tillatelse til å fortsette et syndefullt liv, men nådefull hjelp til forandring.

Også har vi den merkelige historien i Matteus 17. Peter ble spurt om ikke Jesus betalte skatt til tempelet. Peter svarte “Jo”, kanskje uten helt å vite sannheten. Da han kom tilbake, sa Jesus: “Simon, hva mener du om dette: Hvem er det jordens konger krever toll eller skatt av? Er det av barna sine eller av de fremmede?” Peter svarte “Av de fremmede”. Da repliserte Jesus: “Da er jo barna fri! Men for at vi ikke skal støte dem, så gå ned til sjøen og kast ut et snøre! Ta den første fisken du trekker opp, og når du åpner gapet på den, vil du finne en sølvmynt. Den skal du gi til dem for meg og deg.”

Jesus ønsket ikke støte skatteinnkreverne! Han ville ære tempelet, kulturen og arbeiderne. Han trengte ikke betale, men valgte å gjøre det for å unngå å støte dem. Jesus sendte Peter på fisketur, men lærer oss samtidig at Guds velsignelse er stor nok for oss, selv når vi blir bedt om å betale skatter vi ikke nødvendigvis er enige i. Jesu visdom var imponerende!

Visdom i familien

Bibelen lærer oss at familien er en viktig byggestein i samfunnet. Ordspråkene 24.3 sier: «Med visdom blir huset bygd, og med innsikt blir det reist.» Dersom du er gift eller planlegger å stifte familie, er det en utrolig viktig oppgave du mottar. I møte med ektefelle og barn opplever man ulike utfordringer gjennom livet. Situasjoner der en kan kjenne på sinne, frustrasjon, motløshet eller frykt. Den som da vil bygge huset, må være vis. Samfunnet presser på med ytre forventninger og fremmed ideologi, mens det du ønsker deg en familie med kristne verdier, god tid og gode relasjoner. Å ha innsikt til å ta de riktige beslutningen da, vil være helt avgjørende for å lykkes.

Samlivet mellom mann og kvinne er ikke bare en romantisk relasjon, med sterk lidenskap og dyp forelskelse. Når man gifter seg, sier man ja til både gode og onde dager. Når de tunge dagene kommer, er vennskapet og evnen til samhandling nøkkelen til å bygge en solid familie. Mannen og kvinnen er ulike, og ved visdom lærer de å sette pris på forskjellen i styrker og samtidig dekke for hverandres svakheter.

Efeserne 6.4 sier “Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje.” Denne oppdragelsen og rettledningen kan kun lykkes ved Guds visdom. Grensesetting er viktig, og altfor mange barn opplever en usunn frihet til å teste ut. Gjennom filmer og spill har de tilgang til voldelig og seksuelt innhold, og alderen for å debutere seksuelt og teste ut rusmidler faller stadig. Visdom derimot, setter grenser! Samtidig vil Guds visdom hjelpe oss å møte barnet med forståelse, omsorg og vennlighet, i stedet for at det vekkes sinne og trass.

Visdom i møte med myndigheter

Romerne 13.7 sier; “Gi alle det du skylder dem. Betal skatt til den som skal ha skatt, toll til den som skal ha toll, vis respekt for den skal skal ha respekt, gi ære til den som skal ha ære.” Bibelen lærer oss altså at vi er en del av et samfunn og at myndighetene har ansvaret for å setter regler og ordninger som er til det beste for fellesskapet.

De siste årene har det vært store diskusjoner knyttet til ting som vaksiner, friskoler og skattlegging og mange flere temaer. Som kristne trenger vi visdom for hvordan vi responderer. Som jeg nevnte tidligere respekterte Jesus tempelskatten og sørget for ikke å gjøre opprør. Det er vist å betale sin skatt med glede og å følge øvrige retningslinjer som gis oss. Men så kan det dukke opp spørsmål der myndighetene går tvert i mot Bibelens ord. Da vil visdommen hjelpe oss å vise øvrigheter respekt, samtidig som man sier klart og tydelig i fra. Da Peter og apostlene ble satt foran rådet, med pålegg om å stoppe forkynnelsen av evangeliet, var responsen klar: “En skal lyde Gud mer enn mennesker.” I dag er det flere gode stemmer som med visdom står opp for det ufødte liv og for en kristen forståelse av ekteskap og samliv. Uten frykt taler de imot det som er politisk korrekt. Dette er stemmer som betaler en pris for at sannheten skal komme fram.

Visdom i møte med ufrelste

I kolosserne sier Paulus: “Gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt.” Verden trenger Jesus og vi er kalt til å formidle han, gjennom ord og gjerninger. Mennesker kan være utrolig ubehøvlete og underlige. De kan ha verdier og språkbruk som gjør at du rygger. Likevel ber Paulus oss om å gå fram med visdom.

I Matteus 10.16 sier Jesus “Jeg sender dere ut som sauer blant ulver. Vær kloke som slanger og troskyldige som duer!” I flere oversettelser av dette verset, finner man ordet vis i stedet for klok. Så Jesus ber oss om å være vise som slanger. Vi kan ved visdom snike oss fram i gresset, i stedet for å komme dundrende som en elefant. Vi senser hver kvadratcentimeter på underlaget og orienterer oss skikkelig, før vi gjør fremstøtet. Dessverre er det kristne som både ansikt til ansikt eller på nett, kommer dundrende uten sosiale antenner. Dette er ikke visdom. Det er dumskap og det skader Guds sak. Det hender Den hellige ånd ber oss gjøre underlige ting for å demonstrere noe viktig, men da er det initiert av Gud i stedet for menneskelig svakhet.

Salomos visdom

Davids sønn Salomo tok over tronen og dro til Gibeon for å ofre. På natten viste Herren seg for Salomo i en drøm og sa: “Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det”! Hva ville du svart på et slikt spørsmål? Salomo svarte følgende: “Gi meg et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt.”

Gud responderte med; “Siden du ba om dette og ikke om et langt liv eller rikdom eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett, så vil jeg gjøre det du har bedt om”. Også avsluttet Han med å love Salomo rikdom og ære i tillegg.

Rett etter dette kom det to prostituerte framfor Salomo. De hadde en sønn hver, men nå hadde en av guttene omkommet i løpet av natten. Begge kvinnene hevdet å være mor til den levende gutten, og de kranglet foran kongen. Salomos visdom gjorde seg gjeldende i en grusom dom. Han ba en tjener hente et sverd og hugge det levende barnet i to, og gi én del til hver av kvinnene. Den ene kvinnen var enig, mens morskjærligheten flammet opp i den andre og hun ba Salomo om heller å gi barnet til sin motpart enn å drepe det. Slik ble barnets rette mor gjenkjent og hun ble gjenforent med sin sønn.

Videre kan vi lese at hele Israel fikk ærefrykt for Salomo, for de så at Guds visdom var i ham, så han dømte rett.

Visdommens motstykke

Stolthet er det største hinderet for visdom. Stoltheten gjør oss dumme og frukten av dumskap er ødeleggelse og utfordringer. Hør hva Salomo sier i Ordspråkene:

Ords. 10.14: “Den vise samler kunnskap; når den dumme taler, er ulykken nær”
Ords. 12.15: Den dumme holder sin vei for å være den rette, vis er den som hører på råd”
Ords. 12.16: “Den dumme viser straks sitt sinne, klok er den som tier når han krenkes.”
Ords. 14.1: “Den vise kvinnen bygger sitt hus, den dumme river ned med egne hender.”
Ords. 15.5: “Den dumme forakter sin fars formaning, klok er den som lar seg vise til rette.”

Visdommen kommer fra Herren. Den er lyttende, rolig, byggende og bærer preg av kunnskap, erfaring og innsikt. Dumskapen er fra vårt stolte hjerte og den er egenrådig, oppfarende og ødeleggende.

Hvordan skal vi opptre?

Hvordan skal du da kunne finne visdom, slik som Salomo? Hvordan kan du organisere eget liv, samt opptre vist i møte med egne følelser, venner, kolleger, myndigheter, familie, menighet og nabolag? Du må lære de å lytte til Jesu stemme, ved Den hellige ånd. I Kolosserne 2 står det at alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede i Kristus. Så dersom du har fått Den hellige ånd på innsiden, vil han tale til deg på vegne av Jesus. Et av navnene på Den hellige ånd er nemlig talsmannen, og han vil gi deg all den visdom du trenger.

Dernest må du leve livet ditt i ærefrykt for Gud. La meg lese Salme 111, vers 10 til deg; “Å frykte Herren er opphav til visdom, alle som gjør det, har god forstand. Hans lovsang varer til evig tid.” Å frykte Herren vil altså være nøkkelen til en forløsning av visdom for deg. Kanskje du ofte strever med å vite hva du skal gjøre? Ta en lite titt på hvordan du opptrer foran Gud. Viser du Hans Ord respekt og søker å leve i henhold til det? Prioriterer du tid til å snakke fortrolig med han? I salme 25 står det at Herren taler fortrolig med dem som frykter ham. Har du slike fortrolige samtaler med din himmelske Far?

Også trenger du å be til Herren om å få visdom. Jakobs brev sier; “Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få.” Innrett livet ditt i bønn, gudsfrykt og med en lyttende holdning. Da vil Herren vil gi deg alt du trenger.

Og nå tenker du kanskje på han med prideskjerfet og den håpløse naboen. Hva var egentlig svaret på de casene der? Det kan jeg ikke svare deg på, da det garantert var mange andre faktorer som også var avgjørende for å vite rett fremgangsmåte. Men på samme måte som Jesus kunne møte personer og situasjoner unikt, kan du også gjøre det når Den hellige ånds visdom flyter gjennom deg.