Gud er vårt håp – det forandrer alt

Motløshet er et resultat av at man ikke ser en utvei fra sine omstendigheter, sin motgang og mørke daler.  Vi er derimot ikke ment å leve i motløshet.

Les mer