Det å være kristen handler ikke om å passe inn i en ramme. Det er ikke å følge en «to do-list». Det handler om en relasjon med Far.