Jeg finner min identitet og verdi i å være Hans barn

Det å være kristen handler ikke om å passe inn i en ramme. Det er ikke å følge en «to do-list». Det handler om en relasjon med Far.

Les mer