Forfatter: Erling Thu

Tre tolkninger av Johannes Åpenbaring

For å forstå Åpenbaringsboken må vi både se den som en bok med profetiske visjoner, apokalyptiske forestillinger og som en bok med faste røtter i historien. Boka handler for en stor del om noe som skulle skje kort tid etter den ble skrevet. Boka gjør det også klart at Jesus Kristus er Herre over historien. Derfor trenger vi i dag å få tak i de evige og tidløse sannhetene i boka og gripe perspektivet den gir oss.

Les mer

Håp for verden #3 Gudsriket

Mange sier at katastrofen er nær, gi opp å gjøre verden bedre. Men Bibelens profeter sa noe annet: Gud gjør noe nytt, verden skal få en ny start. Be og arbeid! Utgjør en forskjell! Forandre verden gjennom forkynnelsen av Guds rike! Lytt til del 3 av serien Håp for verden!

Les mer
  • 1
  • 2