Erling Thu

Erling Thu er en nestor i kristen-Norge. Han har bakgrunn fra bedehusmiljøet og Sarons Dal før han startet Kristent Fellesskap-bevegelsen i Norge. Er som regel tidlig ute med å følge nye trender, og har derfor selvfølgelig sin egen YouTube-kanal.
Tre tolkninger av Johannes Åpenbaring

Tre tolkninger av Johannes Åpenbaring

For å forstå Åpenbaringsboken må vi både se den som en bok med profetiske visjoner, apokalyptiske forestillinger og som en bok med faste røtter i historien. Boka handler for en stor del om noe som skulle skje kort tid etter den ble skrevet. Boka gjør det også klart at Jesus Kristus er Herre over historien. Derfor trenger vi i dag å få tak i de evige og tidløse sannhetene i boka og gripe perspektivet den gir oss.