Behovet for rettferdighet ligger dypt plantet i alle mennesker og alle kulturer.

Ser Gud mellom fingrene på lidelse, urett og ondskap? Nei, Gud dømte all verdens synd når Jesus døde på Golgata. I tillegg vil Gud ta et endelig oppgjør med ondskap og maktmisbruk. Dette håpet setter oss fri fra fordømmelse, og motiverer oss til å søke forsoning og tilgivelse.

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • På hvilke måter har dette med evig dom betydning for våre liv?
  • Hva menes med evig dom?
  • På hvilken måte var Jesu død på Golgata en domshandling?
  • Hvorfor er Guds dom gode nyheter?
  • Hva sier Bibelen om den framtidige dommen?
  • Hva kan vi si om evig fortapelse eller helvete?
  • Vil Gud gjengjelde de som har vært trofaste mot Guds kall og vilje?

Sitater fra episoden:

«Alle mennesker er skapt av Gud og at alle mennesker står ansvarlig for han.»

«For alle som lengter etter rettferdighet er Guds dom fantastiske nyheter.»

«Gudsfrykten lærer oss å holde oss unna det som Gud har definert som galt.»

«Det er én dom som er annerledes og viktigere enn andre dommer: Da Guds vrede over all verdens synd rammet Kristus på korset.»

«Budskapet om evig dom en kraftig advarsel for alle som nekter å ta imot Guds nåde.»

«Gud er i stand til å se forbi ytre religiøsitet, og dømme oss ut fra det vi er betrodd.»

«Du kan tilgi og legge ting bak i visshet om at Gud vil ta seg av saken din.»

 

Sentrale bibelvers i denne episoden

Hebr 6,1-2  
Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med undervisning om renselsesbad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom.

Fork 12,13-14
Dette er summen av alt du har hørt: Frykt Gud og hold hans bud! Dette gjelder for alle mennesker. For Gud skal dømme hver gjerning, holde dom over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.

Joh 3,36
Den som tror på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham.

Apg 13,38-39
Ved ham blir tilgivelse for syndene forkynt dere. Det Moseloven ikke kunne frikjenne dere for, det skal enhver som tror, bli frikjent for på grunn av ham.

Apg 17,31
For han [Gud] har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde.

Joh 5,26-29
For likesom Faderen har liv i seg selv, har han også gitt Sønnen å ha liv i seg, og han har gitt ham myndighet til å holde dom, fordi han er Menneskesønnen. Dere må ikke undre dere over dette, for den time kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst. De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom.

2 Tess 1,8-9
Han [Jesus] kommer med flammende ild og fører straff over dem som ikke kjenner Gud og som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Deres straff blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt.

Matt 10,28
Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete.

Rom 12,18-21
Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine venner, men overlat straffen til Gud. For det står skrevet: Straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men det står også: Er din uvenn sulten, så la ham få mat, er han tørst, så la ham få drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode!

Denne serien ble opprinnelig produsert for FOLK Bibelskole i 2012. Noen av episodene kommer i ny versjon ved publisering på Sennep i 2018-2019.